BÍ KÍP XEM GÀ CHỌI QUA CHÂN CỰC ĐỘC – BJ88

CÁCH XEM VẢY GÀ CHỌI – MỘT SỐ LOẠI GIÁP

1. Giáp Vy Đao
Là ngựa của hàng quách (hàng nội) có mũi nhọn như mũi dao chỉa vào cựa, giáp vy đao phải từ 3 leo trở lên.

Nếu có 2 mũi thì gọi là song phủ đao. Gà có giáp vy đao ra đòn độc, tấn công đẩy thẳng đứng đối phương không được hoan nghênh.

Giáp Vỹ Đào
                                                            Giáp Vỹ Đào

2, Thất Đao Thiên
Là lùn giống dê đao được tính từ cựa hướng lên gối, gồm 7 sét tới hay còn gọi là thất đao. Tương truyền gà này thực sự có tên SÁT KÊ.

Loại gà này ra đòn rất nhẹ nhàng nhẹ nhàng, nhưng độc vô cùng nhìn thế đá thì cứ tưởng nhưng  bình thường  thôi nhưng nhảy chân đầu tiên là hạ phương phương đọc máu chết tại cột  không bao giờ  cho phương tiện có cơ hội phản xạ Tấn công lại (thậm chí nhiều gà hay thuộc thần kê..,linh kê….v..v..v..bị mất tan tác chết đọc máu tại  nhiều người  cho rằng tại mình bị xui và cho rằng gà This chỉ ăn hên thôi ) Nhưng thực sự là nó ra Đòn rất nguy hiểm.

Thất Đao Thiên
                                                                 Thất Đao Thiên

3. nhắm mục tiêu Long
là lớn hơn các loại khác trong cán…,có 1 đường nứt chính giữa đi ra phía ngoài (hàng nội hay hàng quách) và đụng 1 chút nhỏ ở giữa thì gọi là ” HÀM LONG “.

Ngược lại nếu đường nứt chính đi ra phía ngoài (hàng nội hay hàng quách) mà không có chút nhỏ thì gọi là “HỔ KHẨU”. Giống nhưng hình mẫu của bạn bởi hầm đó là “HỔ KHẨU” chú ý nếu nó nằm ngay cựa thì mới có tài và tốt còn không thì cũng tuy theo con thôi nha bạn.

Hàm Long Ngậm Ngọc
                                     Hàm Long Ngậm Ngọc

3. Trảm Khai Vương

Công cụ này được tạo thành từ 4 ô vuông góc vuông  hình chữ nhật  được đặt ở phía dưới gần chậu hình giống chữ vương miện.

Gà có võ này ra rất đòn ác nó mà chịu buông chân nhảy thì đa số là toàn vào phòng nguy hiểm đối thủ khó mà chịu nổi!

 

Thủy Khải Vương
                                       Thủy Khải Vương

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *