Gà Bướm Của Mít Trà Cú

Gà Bướm Mít Trà Cú

Gà Bướm Của Mít Trà Cú

Gà Bướm – Là một trong những sư kê có tiếng nhất cả nước , trong tay Mít Trà Cú là tập hợp của nhiều chiến kê. Đặc biệt trong đá là chiến kê Gà Bướm của anh mít , chúc mọi người coi video vui vẻ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *