Gà Điều Xanh – Mít Trà Cú

GÀ ĐIỀU XANH – MÍT TRÀ CÚ

Nói về các sư kê nổi tiếng khắp cả nước, không ai mà không từng nghe qua tên tuổi của Mít Trà Cú. Là một trong những sư kê tên tuổi của làng gà việt, Mít Trà Cú thành công ở nhiều lĩnh vực, nào là Trại Gà Mít Trà Cú, chuồng gà thomo67 …

2 thoughts on “Gà Điều Xanh – Mít Trà Cú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *